Industri

Gudbrandsdal El-Installasjon har hatt mange industriinstallasjoner. Blant annet har installasjoner på møller og rørproduksjonsanlegg, gitt oss unik kompetanse på feltet. 

Gudbrandsdal El-Installasjon leverer energieffektive bygg som blir styrt av EIB-løsninger og MAX Vokter system. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å samkjøre mot alle berørte faggrupper. Dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.